A jobb élmény érdekében használjon CHROME, FIREFOX, OPERA vagy Internet Explorer böngészőt.

Használati feltételek

1. Alapvető adatok:

1.1. Webáruház címe: https://Gamerpiac.com (felhívjuk a Felhasználók figyelmét arra, hogy a weboldal maga, annak kialakítása és megjelenése jogi oltalom alatt áll)

1.2. Üzemeltető adatai:Az üzemeltető neve: Kovács Ákos magánszemély.Az üzemeltető címe: 6000 Kecskemét, Petőfi Sándor U. 626 Az üzemeltető kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: support@gamerpiac.com

Hirdetések:Bármely olyan hirdetés, melynek megjelenését, hirdetését jogszabály nem tiltja

1.4. Az oldal nyelve: magyar

1.5. A tárhely-szolgáltató adatai:A szolgáltató neve: Hostinger International Ltd.A szolgáltató címe: 61 Lordou Vironos Street 6023 Larnaca, CyprusA szolgáltató elérhetősége: support@hostinger.com

1.6. Az ÁSZF hatálya:A weboldalon történt minden regisztrációra és kapcsolatfelvételre kiterjed, attól függetlenül, hogy azt magyar vagy külföldi IP-címen keresztül, magyarországról vagy külföldről adják le.

2. A hirdetés menete

2.1. Regisztráció:A Felhasználó felhasználói név és jelszó (l. adatvédelmi tájékoztató elolvasása és hozzájárulás) megadásával tud regisztrálni a weboldalon.A regisztrációkor egy személyes fiók készül, mely nem tartalmazza a felhasználó személyes adatait, A személyes fiókon belül önként megadhatja a személyes adatait amelyre csak a hirdetéshez szükséges kapcsolattartási adatok egyszerűbb elhelyezéséért van szükség.A Felhasználó felelős az általa megadott adatok helyességéért és teljességéért, az üzemeltető kizár minden felelősséget, mely a Felhasználó által közölt, rendszerbe bevitt adatok hibás voltából következik, valamint a Felhasználó kártérítési felelősséggel tartozik az ilyen adathibákból a Szolgáltatónál keletkező károkért.A regisztráció hirdetési kötelezettséggel nem jár.A Szolgáltató nem felelős azért, ha a Felhasználó felhasználói neve és jelszava illetéktelen harmadik személyek birtokába kerül, azonban a maga részéről mindet megtesz ennek elkerülése, az adatok védelme érdekében.A személyes adatok kezelése az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint történik, mely a következő linken érhető el: ****A Felhasználó tudomásul veszi, hogy jogszabálysértés, vagy a Felhasználási feltételek megsértése esetén regisztrációja törölhető, súlyosabb esetekben az oldalról kitiltható, továbbá ezen okból nem támaszthat igényt az üzemeletetővel szemben.A Felhasználó regisztrációját és ezzel együtt minden megadott személyes adatát és hirdetéseit bármikor törölheti.

2.2. Hirdetés megjelenítése:A weboldalon a Felhasználó csak a regisztrációt követően adhat fel hirdetést, azonban regisztráció és belépés nélkül is megtekintheti más felhasználók hirdetéseit. A hirdetés adatait a Felhasználó adja meg, és a Felhasználó felel azért, hogy a hirdetett termék/szolgáltatás a jogszabályoknak megfeleljen.A hirdetés véglegesítése és feladása előtt a Felhasználó azt megnézheti, és módosíthatja.

2.3. Kapcsolat a vásárlókkal:A Vásárlók a Felhasználó által megadott elérhetőségeken léphetnek kapcsolatba a hirdetővel és hirdetésével, függetlenül az üzemeltetőtől.

3. Hirdetések és árak

3.1. A Felhasználók felelősek az általuk feltöltött hirdetések megfelelőségéért, ők határozzák meg az árat, amelyre az üzemeltető nincs hatással, csak a jogsértő, becsületsértő, politikai tartalmú, az oldal témájához nem kapcsolódó hirdetések törlése iránt intézkedhet.

4. Garanciavállalás, panaszkezelés, kellékszavatosság, termékszavatosság

4.1. A Termékekre / szolgáltatásokra az üzemeltető garanciát nem vállal, a felelősség Felhasználót terheli.4.2. A panaszkezelés az üzemeltető 1.2. pontban megjelölt elérhetőségein keresztül történik, a Felhasználók ezen elérhetőségek valamelyikére küldhetik meg kérdéseiket, észrevételeiket, panaszaikat. A bejelentésnek tartalmaznia kell a hirdetés adatait, a termék / szolgáltatás megnevezését, vételárát, a vásárlás / igénybevétel időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását és az érvényesíteni kívánt igényt, kérést, kérdést, észrevételt.4.3. A Felhasználó felelős az üzemeltető felé a hirdetési oldal hibás, és/vagy jogszabályellenes használatából eredő kárainak megtérítéséért.4.4. Termék / szolgáltatás hibája esetén az üzemeltető csak a kommunikációban tud segíteni, a Felhasználó köteles a szavatossági igényeket teljesíteni.*****A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

5. Egyéb rendelkezések

5.1. A jelen Használati feltételekben nem szabályozott kérdésekre, illetve a szabályozott kérdések értelmezésére a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései irányadók.5.2. Az üzemeltető a Használati feltételek esetleges módosítására e-mail útján hívja fel a Felhasználók figyelmét.5.3. Az üzemeltető, a Hirdetők és a Felhasználók vitás ügyeik rendezését köteles megkísérelni peren kívüli, megegyezéses úton. Amennyiben ez nem vezet eredményre 30 napon belül, a felek igényeiket bírósági úton érvényesíthetik. A felek a bírósági eljárásra kikötik a Budakörnyéki Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

 

Top